Breaking News
Home >> Chuyên tin chuyên ngành >> Xuất hiện Google Now dành cho iPhone và iPad trên YouTube

Xuất hiện Google Now dành cho iPhone và iPad trên YouTube

Một đoạn video được cho là của Google Now dành cho iPhone và iPad đã được đăng tải trên YouTube cho thấy sự tồn tại của công cụ này trong tương lai không xa.

Ảnh

Theo video, sử dụng phiên bản iOS của Google Now về cơ bản tương tự như phiên bản trên Android, mang đến người dùng tất cả những trải nghiệm cần thiết, bao gồm cả tìm dữ liệu theo ngữ cảnh. Thông tin gần đây cũng cho thấy hình ảnh của Google Now trên Chromium, cho thấy Chrome Now sẽ sớm xuất hiện trên các máy tính để bàn.

About admin